fbpx
Wiadomości

Konsultacje programu współpracy z NGO na przyszły rok

Trwają konsultacje rocznego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

Projekt rocznego programu współpracy samorządu województwa określa zasady i formy współpracy z trzecim sektorem oraz katalog zadań publicznych, jakie  będą realizowane przez samorząd województwa przy współudziale organizacji pozarządowych. To między innymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, turystyki i krajoznawstwa, edukacji regionalnej czy działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadania te będą realizowane m.in. w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, ale również poprzez konsultacje z organizacjami trzeciego sektora treści aktów normatywnych, promocję i wsparcie w tworzeniu sieci organizacji pozarządowych czy promocję dobrych praktyk.

Na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi samorząd województwa zamierza przeznaczyć w przyszłym roku ponad 6 milionów złotych.

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi do programu do 14 października br. pisemnie w formie uwag, opinii i wniosków na formularzu przesłanym pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń
oraz pocztą elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl. Informacja opublikowana jest pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji