fbpx
Wiadomości

Kończy się nabór wniosków na mieszkania przy ul. Celulozowej

14 stycznia 2022 r. jest ostatnim dniem naboru wniosków o najem lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicy Celulozowej. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13. Aby usprawnić przebieg składania wniosków, w Biurze Obsługi Mieszkańców w ramach Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, zostało zorganizowane dodatkowe stanowisko obsługi.

Projekt listy zostanie ogłoszony do 8 kwietnia 2022 r., a lista podana do publicznej wiadomości do dnia 13 czerwca 2022 r.

Warto zajrzeć do poniższych dokumentów:

Uchwała Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia terminu naboru i miejsca składania wniosków o najem lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicy Celulozowej: sesja.

Zarządzenie nr 417/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek oraz regulaminu przyznawania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową punktów decydujących o kolejności umieszczania na listach: socjalnej i mieszkaniowej jest opublikowane: BIP.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji