fbpx
Wiadomości

Komitet Rewitalizacji będzie obradować min. o bezpieczeństwie.

3 lipca 2019 roku odbędzie się VI posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Obrady rozpoczną się o godz. 16.00  w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku, sala nr 5.

Porządek obrad przewiduje omówienie problematyki bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji oraz przedstawienie informacji na temat wniosków o udzielenie dotacji na remont, przebudowę oraz prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków.

Komitet Rewitalizacji został powołany zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 21 stycznia 2019 r. Inauguracyjne posiedzenie odbyło się w dniu 5 lutego 2019 r. Komitet Rewitalizacji liczy 22 członków, interesariuszy procesu rewitalizacji, w tym m.in. mieszkańców Śródmieścia, przedsiębiorców, działaczy społecznych, radnych oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Włocławek i jednostek miejskich.

K.M.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji