fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Kolejny przetarg na rozbudowę skateparku.

Urząd Miasta ogłosił drugi przetarg na rozbudowę skateparku. Pierwsze postępowanie w tej sprawie zostało unieważnione, ponieważ na przetarg nie wpłynęła żadna oferta.

Przedmiotem zamówienia jest planowana rozbudowa skateparku w rejonie skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Wysoką, w bezpośrednim sąsiedztwie Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego. Powstanie tam przeszkoda typu pumptrack oraz infrastruktura towarzysząca: chodnik, elementy małej architektury, oświetlenie i zieleń.

Data otwarcia ofert w tym przetargu to 18.08.2020. Zgodnie ze specyfikacją, wykonawca będzie musiał zrealizować przedmiot zamówienia w terminie zaoferowanym w złożonej ofercie, jednak nie krótszym niż 60 i nie dłuższym niż 80 dni od dnia zawarcia umowy.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji