fbpx
Wiadomości

Kolejni inwestorzy zainteresowani Brzeską Strefą Gospodarczą -trwają negocjacje.

Strategiczna lokalizacja w niedalekiej odległości od skrzyżowań autostrady A1 i A2 oraz lotnisk międzynarodowych, pełna infrastruktura techniczna oraz bliskość węzłów autostrady A1 sprawiają, ze zainteresowanie brzeskimi terenami inwestycyjnymi nie słabnie.

Aktualnie prowadzone są negocjacje z potencjalnymi nabywcami kolejnych gruntów. Jeżeli wszystko przebiegać będzie zgodnie z zakładanym harmonogramem, w przeciągu najbliższych kilku miesięcy sfinalizowane zostaną transakcje dla działek o powierzchni 0,5 ha i 1 ha. Jednocześnie toczą się rozmowy z developerami zainteresowanymi nabyciem działek o powierzchni 10 ha i 7 ha.

Tomasz Chymkowski burmistrz Brześcia : Cieszy nas, że zainteresowanie brzeskimi terenami inwestycyjnymi nie słabnie. Zaangażowanie kolejnych inwestorów, którzy zaufali marce Brzeskiej Strefy Gospodarczej, to dowód, że prowadzona polityka wspierania rozwoju gospodarczego i otwarcia na biznes przynosi rezultaty. Atrakcyjność inwestycyjna pobudza przedsiębiorczość, ale też przekłada się na rozwój gminy i kreuje nowe miejsca pracy.

K.M.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji