fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Kolejna część Parku Sienkiewicza zmieni oblicze.

Urząd Miasta wybrał ofertę najkorzystniejszą w przetargu na roboty zaplanowane w ramach zagospodarowania południowej strony Parku im. H. Sienkiewicza, tj. od ul. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Okrzei. Zakres zadania to m.in. budowa i przebudowa układu komunikacyjnego parku wraz z oświetleniem oraz budowa toalet publicznych z infrastrukturą techniczną.

Wykonawca będzie miał 18 miesięcy na budowę ścieżek o nawierzchni betonowej i mineralnej, przebudowę trzech mostków na Zgłowiączce, budowę toalet publicznych.

W parku pojawią się również nowe elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, pergole, plac zabaw i siłownia zewnętrzna – to tylko część obszernego projektu zagospodarowania Parku im. H. Sienkiewicza.

Za najkorzystniejszą w przetargu została uznana oferta złożona przez spółkę Apis Polska.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji