fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Karta Seniora i Karta Dużej Rodziny. Co zrobić, żeby je otrzymać?

W celu otrzymania Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja Włocławek, należy pobrać formularz zgłoszeniowy dla uczestników programu „ogólnopolska karta seniora”, który wyłożony jest na stojaku przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, obok urny podawczej.

Druk można pobrać również ze strony internetowej: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/205/13109/aktualny-formularz-zgloszeniowy-dla-uczestnikow-programu-ogolnopolska-karta-seniora

Wypełniony formularz w kopercie zaadresowanej na Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, wrzucamy do wystawionej Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 urny podawczej lub wysyłamy pocztą na adres: Urząd Miasta Włocławek Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.

Jednocześnie prosimy o podanie swojego numeru telefonu na formularzu zgłoszeniowym, który posłuży do kontaktu w sprawie ustalenia terminu (dnia i godziny) odbioru kartyinformuje włocławski ratusz

Przypominamy, że kartę seniora może uzyskać mieszkaniec Włocławka, który ukończył 60 rok życia. Karta wydawana jest po okazaniu dokumentu poświadczającego tożsamość.

Informacje na temat Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja Włocławek można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, tel. 54 414 43 87, 54 414 4966,  54 414 49 05.

Analogiczna procedura dotyczy uzyskania Karty Dużej Rodziny. Wniosek o Przyznanie Karty Dużej Rodziny lub Wydanie Duplikatu Karty Dużej Rodziny” wraz z niezbędnymi załącznikami wyłożony jest na stojaku przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, obok urny podawczej. Druk oraz niezbędne załączniki można pobrać również ze strony internetowej: http://www.wloclawek.pl/pl/artykuly/72/wnioski-i-oswiadczenia

Wypełniony wniosek w kopercie zaadresowanej na Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, wrzucamy do wystawionej Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 urny podawczej lub wysyłamy pocztą na adres: Urząd Miasta Włocławek Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.

Również w tym przypadku prosimy o podanie swojego numeru telefonu  w „Danych kontaktowych” (strona druga wniosku), który posłuży do kontaktu z wnioskodawcą w sprawie weryfikacji danych wpisanych we wniosku i ustalenia terminu (dnia i godziny) ich zatwierdzenia poprzez złożenie podpisu przez wnioskodawcę.

Przypominamy, że: „CZĘŚĆ II – Członkowie rodziny wielodzietnej” (str. 3 i 4) powinna być wypełniona dla każdego członka rodziny, również wnioskodawcy. Rodziny składające wniosek po raz pierwszy lub osoby przedłużające ważność karty mogą występować o karty w formie: tradycyjnej i elektronicznej bez dodatkowych opłat. „Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej” – wypełnić należy w przypadku osób (dzieci), które ukończyły 18 rok życia i nadal się uczą.

Kartę Dużej Rodziny może uzyskać osoba, która posiada co najmniej 3 dzieci w wieku 0 – 18 roku życia lub do 25 roku życia pod warunkiem, że nadal się uczy lub w przeszłości wychowała co najmniej 3 dzieci i zamieszkuje na terenie miasta Włocławek.

Karta Dużej Rodziny – wersja elektroniczna będzie do pobrania na podstawie informacji przekazanych na adres e-mail wnioskodawcy i sms-y przesłane na wskazane we wniosku nr telefonów. Wersja tradycyjna (plastikowe karty) będzie wysyłana do wnioskodawcy pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Informacje na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, tel. 54 414 43 87, 54 414 49 11.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji