fbpx
Wiadomości

Jest wykonawca, który przebuduje ulice Lipnowską we Włocławku! Całość wyniesie prawie 20 mln zł

Wybrany został wykonawca do ogłoszonego przetargu na przebudowę ulicy Lipnowskiej we Włocławku.

Do zadań potencjalnego wykonawcy będzie należeć:

– przebudowa ul. Lipnowskiej na odcinku ponad 1400m,

– przebudowa wjazdu na Most Marszałka Rydza-Śmigłego na odcinku 100m,

– przebudowa chodników i budowa ciągu pieszo-rowerowego,

– przebudowa kanalizacji deszczowej,

– przebudowa oświetlenia ulicznego,

– budowa kanału technologicznego,

– przebudowa skrzyżowania z ul. Grodzką, Chełmicką, Przesmyk, Cysterska-Obrońców Wisły, z ul. Lipnowską (wewnętrzną), ul. Stromą,

– budowa miejsc postoju autobusów,

– budowa wysp kanalizujących ruch wyodrębnionych jezdni,

– zabezpieczenie skarp.

Ulica Lipnowska będzie przebudowana przez włocławską „Firmę Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM sp. z o.o.”, która za realizację zadania zaproponowała wynagrodzenie w wysokości 19 791 983 zł. Okres udzielonej gwarancji wynosi 96 miesięcy.

Na zadanie zostało pozyskane dofinansowanie w wysokości 17 100 000 zł ze środków BGK.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji