fbpx
Testowy baner
Lifestyle

Jak zdrowo się kłócić ?

Kłótnie są potrzebne, aby rozładować atmosferę oraz oczyścić wzajemne relację. Często jednak podczas kłótni wybuchamy i nie panujemy nad sobą, a wypowiedzianych słów niestety nie można cofnąć. Przedstawiamy metodę FUKOK czyli metodę na zdrowe kłócenie się oraz bezpieczną krytykę.

Metoda FUKOK, składa się z kilku prostych etapów:

F jak fakty– czyli opis wydarzenia, ważne jednak jest w tym opieranie się na własnych doświadczeniach i obserwacjach. Przedstawiamy zaistniałe zjawisko, w jak najbardziej neutralny sposób. Nie oskarżamy i nie osądzamy !

U jak uczucia– nie bójmy się ich, powiedzmy co czujemy wobec zaistniałej sytuacji. Naszym zadaniem jest przedstawienie drugiej osobie jak najrzetelniejszego uczucia, które wystąpiło po danym zdarzeniu.

K jak konsekwencje– czyli określenie co niesie za niesie za sobą poczyniony fakt. Ważne w tym punkcie jest, aby opisywać konsekwencje w stosunku do faktu, a nie uczuć bowiem może zostać to odebrane jako szantaż emocjonalny.

O jak oczekiwania– poinformowanie drugiej strony o tym, czego po niej oczekujemy i jak według nas można temu zapobiec.

K jak konsekwencje– ponowne konsekwencje jakie nastąpią jeśli w życie wdrożymy oczekiwania.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji