fbpx
Wiadomości

Jak pomóc osobom w kryzysie bezdomności? Tu znajdziemy ważne informacje  

Na terenie Włocławka funkcjonują trzy punkty pomocowe dla bezdomnych, są to: Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Płockiej 2; Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn przy ul. Karnkowskiego 7; Ogrzewalnia przy ul. Wyszyńskiego 6 (czynna od października do kwietnia). 

Na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu znajdują się materiały na temat udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim: „Akcja Zima 2022/2023”. Udostępniony jest m.in. plakat zawierający zaktualizowane informacje nt. placówek udzielających pomocy i wsparcia osobom bezdomnym. Przedstawione informacje pozyskane zostały na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego przez ROPS w Toruniu wśród schronisk, noclegowni, ogrzewalni, jadłodajni czy stołówek, w których osoby bezdomne mogą skorzystać z pomocy. 

Szczegóły można sprawdzić na stronie: ROPS w Toruniu.

Pamiętajmy, że niska temperatura, opady śniegu czy pojawiający się silny wiatr mogą stanowić duże niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych, czy nieporadnych życiowo. Dobrym narzędziem do przekazania służbom informacji o miejscach przebywania osób bezdomnych jest aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa udostępniona na stronach jednostek Policji. Po zaznaczeniu miejsca zagrożonego bezdomnością, funkcjonariusze docierają tam i podejmują działania pomocowe. 

Więcej na ten temat: KMP we Włocławku.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji