fbpx
Wiadomości

Jak mieszkańcy oceniają rewitalizację we Włocławku? Anonimowa ankieta

W terminie do 30 czerwca 2021 r. mieszkańcy Włocławka mają okazję, by wypełnić ankietę i wypowiedzieć się na temat dotychczasowych efektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Pozyskane informacje posłużą do opracowania raportu oceniającego skuteczność wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Badanie ankietowe jest jednym z elementów oceny GPR, który wdrażany jest od 17 lipca 2018 roku. Wykonawca zadania – Instytut Rozwoju Miast i Regionów na zlecenie Urzędu Miasta Włocławek, przeprowadzi ponadto 40 wywiadów pogłębionych z podmiotami realizującymi GPR, kadrą zarządzającą oraz przedstawicielami Komitetu Rewitalizacji, oceni aktualność zapisów programu, opracuje raport z oceny postępu w realizacji celów oraz zidentyfikuje przesłanki do aktualizacji i kierunki zmian programu, w oparciu o aspekt ilościowy (weryfikowany wymiernymi wskaźnikami i umożliwiający ocenę wstępną) i jakościowy (weryfikowany badaniami jakościowymi i umożliwiający ocenę pogłębioną poprzez dodanie do oceny wstępnej kontekstu interpretacyjnego)

Wszelkie pytania i sugestie związane z przygotowaniem oraz organizacją badania prosimy kierować do Wydziału Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek, tel. 54 414 44 60, 54 414 40 51, e-mail: rewitalizacja@um.wloclawek.pl

Ankietę w wersji elektronicznej można wypełnić tutaj.

Wersja papierowa dostępna jest w holu Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek i w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”, 3 Maja 9 we Włocławku.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji