fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Jak funkcjonuje włocławski ratusz w czasie pandemii?

Planując wizytę w ratuszu warto pamiętać, że osobista wizyta w Urzędzie możliwa jest po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca spotkania, pod numerem telefonu wskazanym przy poszczególnych sprawach oraz przy zachowaniu wymogów sanitarnych wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii tj. zakrycia ust i nosa.

Interesant dodatkowo wchodząc do budynku Urzędu jest zobowiązany do dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznej odległości od innych osób. Urzędnik bezpośrednio obsługujący interesanta jest właściwie wyposażony w środki ochrony.

Interesant zobligowany jest do stosowania się do wytycznych pracownika Urzędu, tak aby zapewnić realizację przepisu określającego, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi.

W celu załatwienia spraw w pierwszej kolejności ratusz prosi o korzystanie z  komunikacji elektronicznej. Kontakt e-mail oraz numery telefonów dostępne pod adresem: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/160/631/lista-telefonow-i-adresow-email-samodzielnych-komorek-urzedu-miasta-wloclawek

Pisma można także składać poprzez platformę ePUAP: http://www.epuap.gov.pl Do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie lub pocztą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dokumenty można też pozostawić w skrytce podawczej (urnie), która znajduje się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania. Potwierdzenie złożenia dokumentu można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Kasy Urzędu są czynne w poniedziałki, środy i czwartki od godziny 7:45 do godziny 14:30, we wtorek od godziny 7:45 do godziny 16:00, w piątek od godziny 7:45 do godziny 13:00.

Płatności można też dokonać przelewem na konta. Informacja o numerach kont dostępna jest pod adresem http://www.bip.um.wlocl.pl w zakładce „Numery kont bankowych UM”.

Szczegółowe materiały informacyjne o zasadach pracy Urzędu Miasta Włocławek w czasie epidemii są dostępne pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/materialy-informacyjne-o-zasadach-pracy-urzedu-miasta-wloclawek/

 

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji