fbpx
Wiadomości

Interaktywne Centrum Fajansu oraz Centrum Kultury i Aktywizacji 3 MAJ SIĘ będą działać w obiekcie po dawnym banku przy Żabiej.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 zakłada, że docelowo w obiekcie przy ul. Żabiej 2/Królewieckiej 10 powstanie Interaktywne Centrum Fajansu, czyli nowoczesna interaktywna placówka, w której nacisk położony będzie na promocję lokalnych tradycji, historii, sztuki.

W Centrum będą działać stałe sekcje plastyczne oraz warsztaty ceramiczne. Placówka składać się będzie z czterech podstawowych stref: interaktywnej strefy historycznej, strefy edukacyjnej,  strefy wystawowej/ekspozycyjnej,  strefy komercyjnej- sprzedażowej. Ponadto, w budynku tym mieścić się będzie Centrum Kultury i Aktywizacji 3 MAJ SIĘ.

Zgodnie z zapisami GPR, przedsięwzięcie 2.1.7. Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu realizowane jest w związku z  m.in. problemem niewystarczającej infrastruktury turystycznej w obszarze rewitalizacji. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału włocławskiej tradycji wyrobów fajansowych dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji.

Wykonaniem inwentaryzacji budowlanej i szczegółów architektonicznych oraz oceny stanu technicznego budynku po dawnym Banku Gdańskim zajmie się J.M. Pracownia Projektowa, wyłoniona przez ratusz w postępowaniu ofertowym.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji