fbpx
Wiadomości

Informacja dla rodziców: Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów zerowych i klas pierwszych.

W związku z trwającą rekrutacją i koniecznością potwierdzenia od 3 do 10 kwietnia 2020 roku woli uczęszczania Państwa dziecka po zakwalifikowaniu do wybranej placówki ratusz informuje, że potwierdzenia woli będzie można dokonać poprzez:

  • przesłanie drogą elektroniczną oświadczenia potwierdzającego wolę na adres właściwej placówki;
  • przesłanie skanu pisma potwierdzającego wolę na adres właściwej placówki;
  • telefonicznie w przypadku dziecka, które w latach wcześniejszych uczęszczało już do danej placówki i po przerwie wznawia w niej edukację;
  • w szczególnie uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach pisemne wyrażenie woli. Umieszczenie pisma w zaklejonej kopercie
    i wrzucenie dokumentu do urny we właściwej placówce.

O dzieciach zakwalifikowanych rodzice zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie, ewentualnie drogą pocztową.

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji