fbpx
Wiadomości

GUS ankietuje rolników! Badana jest koniunktura w gospodarstwach rolnych A-KR

Trwa już drugie badanie ankietowe realizowane w 2023 roku przez Główny Urząd Statystyczny. Od 13 do 31 stycznia realizowane jest Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych A-KR. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu. Od 2 do 20 stycznia realizowane jest z kolei badanie PKZ Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach. Badanie dostarcza informacji o skali wyjazdów i ich charakterze.  

Badania realizowane są przede wszystkim telefonicznie.  

Harmonogram badań Głównego Urzędu Statystycznego.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji