fbpx
Wiadomości

Fundacja Samotna Mama zaprasza na niezwykły koncert „ Szlagiery operetkowe i musicalowe”.

W dniu 12 września w auli Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku odbył się briefing prasowy poświęcony organizowanym przez Fundację „Samotna Mama” przy współpracy z ZSM warsztatom muzycznym w ramach  „III  Włocławskich Impresji Operowych – Moniuszko inaczej śpiewany”.

Briefing rozpoczął się od spontanicznego wspólnego zaśpiewania „Usta milczą , dusza śpiewa…”, a zakończył fragmentem z „Brona Cygańskiego” – „Wielka sława to żart…”

Warsztaty są realizowane dzięki środkom dotacji pozyskanym z Gminy Miasto Włocławek. Biorą w nich udział uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku oraz szkół ponadgimnazjalnych z naszego miasta. Razem w zajęciach uczestniczy 15 osób.

Warsztaty prowadzą dr hab. Maciej Rafał Witkiewicz ( bas-baryton, absolwent ASP oraz Akademii Muzycznej w Warszawie, pedagog i wykładowca) , dr Wiesława Kończewska – Plac (solistka opery NOVA w Bydgoszczy, wykładowca) przy fortepianie pianistka- kameralistka Pani Dorota Kuczyńska.

Podczas zajęć młodzi adepci i pasjonaci śpiewu operowego mogą sprawdzić swoje możliwości wokalne oraz rozwinąć umiejętności już posiadane.

Program  warsztatów zakłada realizację  5  obszarów tematycznych:

 1. ćwiczenie aparatu mowy (serię ćwiczeń kształcących dykcję);
 2. ćwiczenia uczące poprawnego  przeponowo- żebrowego oddechu połączone z ćwiczeniami wokalnymi emisji głosu;
 3. indywidualna praca z wybranymi  utworami;
 4. ruch sceniczny, oswojenie wokalistów z ruchem na scenie, świadome używanie ciała w interpretacji utworu, techniki pomagające w radzeniu sobie z tremą, wizerunek sceniczny ;
 5. Umiejętność łączenia różnych stylów: operetka, musical, wodewil.

Fundacja „Samotna Mama” realizuje swoje cele statutowe także poprzez edukację, w tym artystyczną, młodzieży. Stąd też 3 lata temu narodził się pomysł zorganizowania warsztatów dla uzdolnionych młodych ludzi, którzy w przyszłości mogą zostać uczestnikami Festiwalu Włoskiej Muzyki Operowej „ Belcanto per sempre”. W tym roku IX już edycja tego wielkiego wydarzenia, którego organizatorem jest Fundacja. Szerokie zainteresowanie udziałem w zeszłorocznych warsztatach oraz bardzo pozytywne opinie uczestników zajęć wykazały   potrzebę ich cykliczności i kontynuowania w kolejnych latach. We włocławskiej młodzieży tkwi wielki potencjał, co wskazuje też potrzebę   pokazania mieszkańcom miasta ich zdolności, pasji i talentów. Podczas zajęć i prób młodzi ludzie podpatrują pracę zawodowych śpiewaków i akompaniatorów – mogą w ten sposób skorzystać z  doświadczenia  mentorów. Dzięki warsztatom młodzież ma możliwość  współpracy z wybitnymi i uznanymi  wykładowcami  z polskich akademii  muzycznych.

Zakładane cele warsztatów muzycznych to:

 1. Edukacja młodzieży  uzdolnionej  muzycznie, zainteresowanych rozwinięciem  i poszerzeniem swoich  umiejętności z zakresu śpiewu operowego
 2. Popularyzacja twórczości muzycznej wśród młodego pokolenia mająca na celu  ich czynne  uczestnictwo w obszarze   kultury
 3. Kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej mieszkańców naszego miasta  i regionu poprzez udział w koncertach  i świadome uczestnictwo społeczności lokalnej w kulturze
 4. Integracja uczestników reprezentujących różne placówki oświatowe
 5. Pokazanie szerszemu gremium umiejętności wokalnych uczestników
 6. Przypomnienie o roli  polskich twórców, w tym w szczególności twórczości Stanisława Moniuszki  w krzewieniu wartości patriotycznych
 7. Pokazanie możliwości łączenia stylów w muzyce z umiejętnością  korzystania  z twórczości polskich poetów
 8. Kształcenie emisji głosu, tonacji , dykcji, doskonalenie aparatu oddechowego
 9. Wzbogacenie warsztatu wokalnego o umiejętności pracy nad materiałem słowno – muzycznym
 10. Nabycie umiejętności swobody  scenicznej i wizerunku  oraz odwagi i rozbudzenie pomysłowości na scenie

W tym roku na koncert finałowy podsumowujący warsztaty zapraszamy w sobotę 14 września na godz. 18.00  do Uzdrowiska Wieniec – Zdrój ( Sala pod Arkadami). Koncert nosi tytuł „ Szlagiery operetkowe i musicalowe”, znajdą się tam też elementy klasyki Moniuszkowskiej.

K.M.

Foto: Radosław Wiankowski

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji