fbpx
Testowy baner
Wiadomości

[FOTO] Prace remontowe w pierwszym na terenie gminy Brześć Kujawski żłobku zakończone, wkrótce powstanie kolejny żłobek.

Żłobek to miejsce, w którym dzieci odkrywają i poznają otaczający je świat. To także przestrzeń, gdzie maluszek nawiązuje pierwsze przyjaźnie oraz nabywa nowe umiejętności.

Kolorowe, bezpieczne i przyjazne milusińskim miejsce, sale wypełnione zabawkami dostosowanymi do wieku i rozwoju najmłodszych – tak będą wyglądały żłobki w Grodzie Łokietka – „Wieniecka Kraina Malucha” oraz „Brzeskie Skrzaty”.

Prace remontowe w pierwszym na terenie gminy Brześć Kujawski żłobku „Wieniecka Kraina Malucha” oficjalnie – zakończono! Kilka dni temu odbył się odbiór inwestycji. Placówka zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Wieńcu zapewni opiekę grupie 20 maluchów.

W zmodernizowanym obiekcie znajdują się między innymi: sale zabaw z wydzielonymi strefami aktywności dostosowanymi do potrzeb i wieku najmłodszych, miejsce wypoczynku, kącik jadalny, zaplecze kuchenne, pokój socjalny oraz przystosowane łazienki. Na przyległej działce stanął wypełniony barwnymi elementami plac zabaw. Projekt objął dwie sale do zabaw z przylegającymi salami do leżakowania wraz z toaletami, szatnią, wózkownią oraz kuchnią kateringową. Żłobek posiada odrębne wejście, niezależne od szkoły podstawowej.
Projekt zrealizowany został przez Konsorcjum Firm DOM Sp. z o. o. Sp. K. – Lider Konsorcjum, FIDEM Budownictwo Joanna Tarnecka – Partner Konsorsjum z Włocławka.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Żłobek – Wieniecka Kraina Malucha” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priotytetowej 8.Aktywni na rynku pracy, Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy, już wkrótce powstanie kolejny żłobek. Gmina Brześć Kujawski ogłosiła bowiem postępowanie przetargowe w związku z projektem „Adaptacja budynku byłego ośrodka zdrowia w Brześciu Kujawskim”.

Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa, jak i adaptacja budynku byłego ośrodka zdrowia znajdującego się przy ul. Królewskiej. Obiekt pełnił będzie kilka funkcji społecznych: swoją siedzibę w budynku będzie miał żłobek, wydzielone zostanie miejsce na warsztaty terapii zajęciowej, znajdzie się tam również miejsce dla Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Inwestycja została podzielona funkcjonalnie na części.

Część pierwsza dotyczy adaptacji pomieszczeń na żłobek „Brzeskie Skrzaty”. Zakres prac obejmuje m.in.: adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem, urządzenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu. W części budynku na parterze, na powierzchni 347,77m2 powstanie łącznie 28 pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania żłobka, w którym utworzone zostanie 20 miejsc opieki. Na parterze znajdą się pomieszczenia administracyjne, dwie sale do zabaw z przylegającymi salami do leżakowania z toaletami, szatnią, wózkownią oraz kuchnią kateringową. Planowany termin zakończenia prac przewiduje się na koniec kwietnia 2021r.

W trosce o najmłodszych powstanie drugi na terenie gminy żłobek, w którym zostanie utworzonych 20 miejsc opieki dla maluszków. Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest to inwestycja dla naszych mieszkańcówmówi burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.

Część druga związana jest z adaptacją byłego ośrodka zdrowia na cele społeczne w tym warsztaty terapii zajęciowej (świetlicę integracyjno-terapeutyczną dla osób niepełnosprawnych) oraz pomoc społeczną (pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego np. udzielanie pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami). Pomoc społeczna została podzielona na dwie części: część na parterze przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, dostępną z terenu bez barier architektonicznych oraz część biurową na piętrze. Planowany termin zakończenia prac przewiduje się na koniec września 2021r.

Gmina Brześć Kujawski została jednym z beneficjentów resortowego programu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”. W ramach złożonej oferty gmina Brześć Kujawski otrzymała dofinansowanie w wysokości 660.000,00 zł.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji