fbpx
Wiadomości

EUROPEAN CITY FACILITY , EUCF- dofinansowanie dla Włocławka

European City Facility – EUCF to inicjatywa finansowana z Unijnego programu ramowego w zakresie badan naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, która ma wspierać samorządy lokalne w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii.

W naborze ogłoszonym wiosną br. udział wzięło 221 wnioskodawców z całej Europy, wybrano 69 projektów.

Złożony przez Miasto Projekt  pn. Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie” uzyskał dofinansowanie w wysokości 60 tys. euro. Jego celem jest opracowanie koncepcji inwestycyjnej pozwalającej na przyspieszenie wdrożenia planów i działań w zakresie energii i klimatu.

Jej celem jest dokładna analiza inwestycji planowanych przez Miasto w zakresie:

  • Budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych i farm PV
  • Systemu inteligentnego opomiarowania, monitoringu i zarządzania energią
  • Dekarbonizacji miejskiego systemu ciepłowniczego (obejmującego 70% mieszkańców miasta)
  • Termomodernizacji budynków publicznych i mieszkalnych będących w zasobach miasta
  • Modernizacji oświetlenia ulicznego
  • Utworzenia klastra energetycznego
  • Budowy: sieci elektroenergetycznej, siłowni wiatrowych, elektrowni wodnej
  • Rozbudowy systemu kogeneracji opartej na biogazie

W dniu 7 października br. zawarta została umowa o dofinansowanie pomiędzy Miastem Włocławek a Agencją Wykonawczą ds. Małych Przedsiębiorstw ENERGY CITES z siedzibą we Francji.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji