fbpx
Wiadomości

Europan City Facility, ECUF – wsparcie dla Włocławka

Włocławek jako jedno z 69 miast w całej Europie został wybrany do programu europejskiego wsparcia Europan City Facility ECUF. W ramach tego programu zostanie dofinansowany projekt Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie. Kwota jaką unia przeznaczyła na realizację tego projektu to 60 tys. euro.

Celem projektu Włocławskiego Obszaru Zrównoważonego Energetycznie jest opracowanie koncepcji inwestycyjnych, które pozwolą na przyspieszenie wdrożenia planów oraz działania w zakresie energii i klimatu. Projekt zakłada dokładną analizę inwestycji planowanych przez miasto:

  • Budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych i farm PV
  • Systemu inteligentnego opomiarowania, monitoringu i zarządzania energią
  • Dekarbonizacji miejskiego systemu ciepłowniczego (obejmującego 70% mieszkańców miasta)
  • Termomodernizacji budynków publicznych i mieszkalnych będących w zasobach miasta
  • Modernizacji oświetlenia ulicznego
  • Utworzenia klastra energetycznego
  • Budowy: sieci elektroenergetycznej, siłowni wiatrowych, elektrowni wodnej
  • Rozbudowy systemu kogeneracji opartej na biogazie

European City Facility – EUCF to inicjatywa finansowana z Unijnego programu ramowego w zakresie badan naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, która ma wspierać samorządy lokalne w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii.

Umowa pomiędzy Włocławkiem, a Agencją Wykonawczą ds. Małych Przedsiębiorstw ENERGY CITES został podpisany w dniu 7 października. O tym, że Włocławek jest jednym z 69 miast, które zostały wybrane pochwalił się Wiceprezydent Krzysztof Kukucki na swoim Facebooku:

Dobre wiadomości dla Włocławka. Włocławek został wybrany jako jeden z 69 miast z całej Europy do wsparcia w ramach programu EUROPEAN CITY FACILITY – EUCF. Złożony przez Miasto Projekt pn. „Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie” uzyskał dofinansowanie w wysokości 60 tys. euro. Jego celem jest opracowanie koncepcji inwestycyjnej pozwalającej na przyspieszenie wdrożenia planów i działań w zakresie energii i klimatu.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji