fbpx
Wiadomości

„Dziś Aktywny Uczeń, Jutro Aktywny Obywatel ”-Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Oświatowe Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Równe Szanse” z Redcza Krukowego.

„DZIŚ AKTYWNY UCZEŃ, JUTRO AKTYWNY OBYWATEL” to projekt współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), realizowany przez Stowarzyszenie Oświatowe Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Równe Szanse” z Redcza Krukowego.

Zadanie stanowi odpowiedź na problem jakim są zdiagnozowane deficyty w zakresie rozwijania kompetencji społecznych, wzmacniania aktywności obywatelskich i postaw patriotycznych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym uczęszczających do placówek prowadzonych przez Oferenta w ramach Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli.

Realizacja projektu trwa od września do grudnia 2018 r., bierze w nim udział 95 dzieci w wieku 3-14 lat. W ramach działań dla pięciu grup liczących po sześcioro dzieci odbywają się cotygodniowe zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych, na których kształcone są kompetencje społeczne niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie, integracja społeczna, a także samorealizacja i rozwój osobisty-  mówi Joanna Kotowska nauczyciel

Wszyscy uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach edukacyjnych i wydarzeniach sprzyjających rozwijaniu aktywności społecznych, obywatelskich oraz patriotycznych, m.in. konkursy i turnieje, spotkania i debaty, akcje społeczne i charytatywne, działania na rzecz samorządu uczniowskiego. Przykładem takich działań jest zbiórka karmy dla zwierząt objętych opieką przez Fundację Mondo Cane – Inspektorat we Włocławku oraz debata na temat „Patriotyzm kiedyś i obecnie” przeprowadzona dla uczniów klas VII-VIII, na którą zaproszono uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierzynie.

W ramach projektu dzieci miały okazję uczestniczyć w trzech wycieczkach – zwiedzały m.in. Warszawę i Toruń, brały udział w warsztatach edukacyjnych w Domu Legend Toruńskich i Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Projekt to także uroczystości związane z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – konkursy, np. międzyszkolny konkurs piosenki patriotycznej „Śpiewamy dla Niepodległej” i imprezy, np. udział w ogólnopolskiej akcji MEN „Rekord dla Niepodległej”.

Zgodnie z założeniami projektu, dzieci mogły korzystać z wyjazdów, m.in. do kina, teatru, sali zabaw, na basen oraz uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi postaciami środowiska lokalnego i różnorodnych warsztatach edukacyjnych. Przykładem jest żywa lekcja historii jaką poprowadził dla dzieci p. Leszek Kalicki – historyk, założyciel i członek Chorągwi Pieszej Grodu Radziejów.

 

Dzięki dofinansowaniu FIO doposażono placówkę w pomoce edukacyjne z zakresu edukacji społecznej i patriotycznej, sprzęt nagłaśniający, materiały i przybory plastyczne.

Proponowane w projekcie holistyczne i wielopłaszczyznowe ujęcie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz przewidziane w projekcie aktywności łączące w sobie elementy edukacyjne i rozwojowe realizowane w ciekawych dla młodych ludzi, aktywizujących formach edukacyjnych, oparte na ideach narodowych, obywatelskich i tradycyjnych wartościach stanowi innowacyjne dla ZNPO w Kąkowej Woli, a być może i w skali regionu, rozwiązanie edukacyjne.

/Artykuł sponsorowany/

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji