fbpx
Galerie Wiadomości

Drzwi otwarte w ZST!

26 kwietnia 2023 r. w godz. 16:00-18:00 w tymczasowym budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Technicznych przy Placu Staszica 1 odbyły się Drzwi Otwarte.

Dni otwarte to wydarzenie, które ma na celu przedstawienie oferty edukacyjnej i zachęcenie uczniów do rozpoczęcia nauki w szkole na jednym z atrakcyjnych kierunków kształcenia:

 • Technik ROBOTYK – klasa patronacka Radpak
 • Technik MECHATRONIK – klasa patronacka WIKA Polska
 • Technik MECHANIK – klasa patronacka ANWIL SA
 • Technik INFORMATYK
 • Technik REKLAMY
 • Operator obrabiarek skrawających CNC
 • Ślusarz (dodatkowo spawacz)

W trakcie dni otwartych uczniowie zainteresowani wyborem kierunku kształcenia w Szkole Technicznej będą mogli zapytać o interesujące ich kwestie, porozmawiać z nauczycielami, zwiedzić sam budynek, wyposażenie i stanowiska specjalistyczne do nauki zawodu. Będzie można uzyskać informacje między innymi o:

 • profilach kształcenia i przedmiotach rozszerzonych
 • liczebności uczniów w oddziałach i zmianowości nauczania
 • klasach patronackich
 • dodatkowych zajęciach edukacyjnych
 • wkładzie samorządu uczniowskiego i rady rodziców w życie szkoły
 • wycieczkach szkolnych i wyjazdach zagranicznych, w tym w ramach projektu Erasmus +
 • sposobie organizacji zajęć zawodowych i czasie ich trwania
 • wynikach egzaminów zewnętrznych

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji