fbpx
Wiadomości

Drugi przetarg na wymianę elewacji na hali OSiR

Został ogłoszony drugi przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na demontażu istniejącej i montażu nowej fasady szklanej na trzech elewacjach części wysokiej hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji. Specyfikacja przetargu obejmuje również montaż paneli fotowoltaicznych na dachu piętrowej części budynku administracyjnego.

Pierwsze postępowanie przetargowe, z powodu braku ofert, zostało unieważnione.

Potencjalny wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie w terminie nie dłuższym niż 150 dni.

Szczegóły przetargu: Urząd Miasta Włocławek.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji