fbpx
Tylko TU

Droga do świata dźwięków.

Niedosłuch jest najczęstszą wadą wrodzoną. W Polsce dotyka statystycznie dwa noworodki na 1000 urodzonych. Gdy stopień uszkodzenia narządu słuchu u dziecka okazuje się głęboki lub znaczny, najważniejsza jest wczesna interwencja.

Im wcześniej tym lepiej.

Obecnie stosowane w audiologii badania pozwalają na wczesne i dokładne zdiagnozowanie wady słuchu. Noworodki już w 2. dobie życia poddawane są przesiewowym badaniom słuchu. Powszechny Program Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce prowadzony jest od 2002 roku pod auspicjami Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Badania wykonuje się na oddziałach noworodkowych. – Stwierdzenie wady słuchu u dziecka to bardzo ważna zmiana w życiu rodziny – tłumaczy Hanna Chmielewska, surdologopeda, surdopedagog, prezes ds. merytorycznych Stowarzyszenia ,,Surdo” z Włocławka– Im wcześniej postawiona jest diagnoza, szybko podjęta rehabilitacja i pomoc psychologiczna dla rodziców, tym lepsze rokowania dla rozwoju dziecka.

Jeżeli badanie przesiewowe wykaże jakiekolwiek nieprawidłowości, dziecko kierowane jest na kolejne badania diagnostyczne. U grupy dzieci niedosłuch jest tylko jednym z symptomów dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego. Może współwystępować z mózgowym porażeniem dziecięcym, dysharmoniami i zaburzeniami rozwojowymi oraz psychicznymi. Diagnoza bywa wtedy późniejsza, a leczenie i rehabilitacja – trudniejsze.

W zależności od stopnia uszkodzenia słuchu, przyczyn i współwystępujących zaburzeń, wybierane jest rozwiązanie kompensujące uszkodzenie słuchu. U większości osób stosowane są klasyczne aparaty słuchowe. W przypadku głuchoty lub bardzo głębokiego niedosłuchu najlepszym rozwiązaniem okazać się może wszczepienie implantu ślimakowego. Oba te rozwiązania – będąc protezami słuchowymi – pozwalają na odbieranie bodźców dźwiękowych w różnym stopniu i zakresie. U dzieci urodzonych z wadą słuchu lub nabytą we wczesnym okresie, takie rozwiązania nie są wystarczające. Konieczna staje się systematyczna rehabilitacja, która jest skuteczniejsza, jeśli zostanie połączona z oddziaływaniami w środowisku domowym dziecka

Nauka słuchania

Wada słuchu u dziecka wpływa przede wszystkim na rozwój mowy. Zanim około 2. roku życia dziecko zacznie mówić, rozwija pewien zakres kompetencji komunikacyjnych i społecznych. Dzieci z niedosłuchem w pierwszych miesiącach życia głużą lub płaczą, gdy są głodne lub coś im dolega. Jeśli nie słyszą własnego głosu ani innych głosów, nie interesują się światem dźwięków. Komunikacja z otoczeniem staje się utrudniona.

Ważna jest wczesna interwencja –mówi Hanna Chmielewska, terapeuta na co dzień pracujący z dziećmi z wadą słuchu. – Najlepiej, by przebiegała według schematu „1-3-6”: do 1. miesiąca życia każde dziecko powinno mieć zbadany słuch, do 3. miesiąca dzieci z zaburzeniami słuchu powinny mieć postawioną diagnozę i dopasowane aparaty słuchowe, natomiast do 6. miesiąca należy wdrożyć leczenie i rehabilitację. Niestety, nie zawsze udaje się ten schemat wprowadzić w życie. Aparat słuchowy czy implant ślimakowy nie wystarczą, by dziecko rozwijało mowę i język foniczny. To nie samo ucho słyszy, lecz mózg. Percepcja słuchowa może być rozwijana tylko w systematycznej rehabilitacji. Wczesna interwencja i efektywna rehabilitacja pozwalają dziecku z niedosłuchem na opanowanie języka w wieku 3 lat na takim samym poziomie, na jakim opanowują go inne dzieci, które wcześnie opanowują język i radzą sobie w świecie dźwięków, mogą funkcjonować w ogólnodostępnych przedszkolach i szkołach.

Gdzie szukać pomocy dla dziecka z wadą słuchu?

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu ,,Surdo” z  Włocławka od początku swojej działalności zajmuje się wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci niesłyszących i niedosłyszących. Organizacja została powołana przez grupę rodziców dzieci z wadą słuchu i specjalistów z uwagi na brak w rejonie specjalistycznych placówek i instytucji pomocowych dla tych dzieci. Nadrzędnym celem stowarzyszenia jest skupienie rodzin, które stanęły w obliczu nowej sytuacji życiowej – narodzin dziecka z uszkodzonym narządem słuchu, udzielenie im wsparcia psychicznego, informacyjno – edukacyjnego, wyminę doświadczeń i fachową pomoc specjalistyczną.

Jakie projekty realizuje Stowarzyszenie?

Mając na celu wczesną rehabilitację małych dzieci z wadą słuchu stowarzyszenie organizuje dla dzieci i ich rodzin różne formy wsparcia. Do głównych należą: rehabilitacja domowa, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, zajęcia grupowe i indywidualne ze specjalistami prowadzącymi terapię słuchu i mowy. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest możliwa dzięki wsparciu naszych działań przez instytucje samorządowe i organizacje społeczne oraz środki pochodzące z 1%. Stałym przedsięwzięciem naszej organizacji jest przygotowywanie ofert konkursowych na realizację zadań publicznych wspieranych przez Gminę Miasto Włocławek i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wsparcie finansowe na organizację zadań statutowych uzyskujemy też w wyniku konkursów grantowych i dotacji kierowanych.

Aktualnie realizujemy projekt pod nazwą ,,Słucham, mówię, jestem” wspierany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Środki na to przedsięwzięcie jak co roku pozyskaliśmy w drodze konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.  Zadanie publiczne pod nazwą ,,Słucham, mówię, jestem” skierowaliśmy do dzieci, które urodziły się z uszkodzonym słuchem i zamieszkują na terenie małych miejscowości, gdzie brakuje specjalistycznej opieki i dostępu do rehabilitacji słuchu i mowy. Do terapii zakwalifikowaliśmy dzieci, które zaopatrzone w protezy słuchowe: implanty ślimakowe i aparaty słuchowe uczestniczą w zajęciach z surdologopedą i surdopedagogiem. Dla małych dzieci organizujemy rehabilitację domową po to, żeby odbywała się ona w naturalnym środowisku dziecka, a zatem przestrzeni dobrze mu znanej i przyjaznej. W tych spotkaniach uczestniczą również rodzice/opiekunowie, angażując się w proces terapii własnych dzieci. Pod okiem specjalistów nabywają umiejętności, które pozwalają im pracować z dzieckiem w dowolnym miejscu i czasie.

Hanna Chmielewska – terapeuta słuchu i mowy prezes ds. merytorycznych Stowarzyszenia ,,Surdo”

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji