fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Dotacje do remontów w Strefie Rewitalizacji

Ruszyła procedura ubiegania się o dotacje do remontu w 2022 roku. Już dziś zachęcamy właścicieli, użytkowników wieczystych i wspólnoty mieszkaniowe do zgłaszania się do Urzędu Miasta Włocławek.

Rozpoczęta w dniu 30 czerwca 2021 r. procedura stanowi pierwszy etap ubiegania się o dotację na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz, w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, na prace konserwatorskie i restauratorskie dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. To jedno z działań Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (projekt 4.1.4. Dotacje do remontów) wynikające z Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i Uchwały nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek.

Zainteresowani mogą skorzystać z czterech programów, przygotowanych w ramach projektu 4.1.4. Dotacje do remontów. Są to: „Inwestycja z klasą” (do 50 %) – na kompleksową przebudowę lub remont generalny; „Remont krok po kroku” (do 30%) – na poszczególne elementy konstrukcyjne lub instalacje wewnętrzne; „Witryna+” (do 30 %) – na projekt oraz wykonanie witryny i reklamy sklepu; „Historia się opłaca” (do 50 %) – na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków.

Informacje o zamiarze ubiegania się o dotacje należy składać do 31 sierpnia 2021r. w Urzędzie Miasta Włocławek.

Pełna informacja na ten temat na stronie o rewitalizacji.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji