fbpx
Wiadomości

Doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, stypendium i wyżywienie! Nowy projekt na regionalnym rynku pracy

Rozpoczęła się realizacja projektu: „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy”.

Do projektu zaproszone są osoby (72 Kobiety i 66 Mężczyzn) zamieszkujących woj. kujawsko-pomorskie w tym: 

  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,
  • pracujące w ramach umów cywilno-prawnych,
  • ubogie pracujące – powyżej 29 r.ż. (osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC),
  • osoby pracujące znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objęte wsparciem w programie (138 osób w tym 72 Kobiet i 66 Mężczyzn),
  • osoby zamieszkujące miasta średnie w tym tracące funkcje społeczno-gospodarcze (Rypin, Grudziądz) objęte wsparciem w projekcie (42 osoby w tym 22 Kobiety i 20 Mężczyzn).

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

  • doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia zawodowe i kurs.  

W ramach szkoleń uczestnikom projektu zostanie zapewnione wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW/OC.

Procedura rekrutacyjna zostanie przeprowadzona w biurze projektu otwartym od 8.00 do 16.00 w dni robocze (na prośbę kandydatów godziny oraz dni będą wydłużone po wcześniejszym umówieniu się) zlokalizowanym na terenie woj. kujawsko-pomorskiego (w przypadku trudności zostaną otworzone dodatkowe punkty rekrutacyjne).

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

  • 92 osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu,
  • 46 osób których sytuacja na rynku pracy uległa poprawie w rozumieniu efektywności zawodowej.

Wartość projektu: 982 676,44 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 879 236,82 zł.

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 694 980 368 oraz w biurze projektu:

ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław, Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81  534 73 37, email: torun@euro-konsult.pl.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są pod adresem: Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji