fbpx
Wiadomości

Dofinansowanie do wyprawki szkolnej dla dziecka! Do kiedy można składać wnioski?

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 1 sierpnia 2022 r. został ustalony termin składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników. Chodzi o podręczniki do kształcenia ogólnego i materiały edukacyjne służące uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski trzeba będzie złożyć do dnia 2 września 2022 r. Należy je kierować do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023. Zarządzenie Nr 288/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków: BIP Urzędu Miasta Włocławek.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji