fbpx
Wiadomości

Do czego służy i jak używać aplikacji Ekopłatnik?

Podmioty korzystające ze środowiska mają do swojej dyspozycji bezpłatną aplikację Ekopłatnik, służącą do sporządzania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Aplikacja Ekopłatnik umożliwia poprawne naliczenie opłaty z tytułu korzystania ze środowiska oraz pomaga w łatwy sposób wypełnić formularze wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, jak również sporządzić ich wydruk w formie tabelarycznej odpowiadającej obowiązującym przepisom prawnym.

Aplikacja została skonstruowana w taki sposób, aby uniknąć błędów rachunkowych i niedopatrzeń. Wyposażono ją także w funkcję zapisu oraz kopiowania wykazów pomiędzy okresami, co znacznie przyśpiesza przygotowanie dokumentu.

Wykaz wygenerowany za pomocą aplikacji Ekopłatnik należy przesłać podpisany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w formie papierowej lub drogą elektroniczną poprzez ePUAP.

Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Elektroniczna skrzynka podawcza – BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.

Nie ma możliwości złożenia Wykazu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska poprzez aplikację Ekopłatnik.

Aplikacja Ekopłatnik jest dostępna na stronie: Ekopłatnik.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji