fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Do 28 maja można składać wnioski o dotacje na remont zabytków

Trwa nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

O finansowe wsparcie z budżetu Włocławka mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku, a dotacja może być przeznaczona m.in. na: zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych; odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. To tylko niektóre z wytycznych ustawy w tym zakresie.

Wnioski można składać do 28 maja. Kwota zaplanowana do rozdysponowania w 2021 roku wynosi 400 000 zł.

Procedurę naboru realizuje Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek. Uchwała określająca zasady udzielania przedmiotowych dotacji i formularz wniosku wraz z objaśnieniami mającymi na celu ułatwić jego wypełnienie, są dostępne w Wydziale Urbanistyki i Architektury (UM Włocławek, Zielony Rynek 11/13, pokój 3 w budynku B) oraz na stronie 'BIP’

Można też do Wydziału Urbanistyki i Architektury zatelefonować: 54 414 42 95.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji