fbpx
Wiadomości

Do 1 lutego MOPR przyjmuje wnioski o dodatek elektryczny

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie można składać wnioski o dodatek elektryczny. Wypełnione formularze przyjmowane są w Osiedlowych Sekcjach MOPR: 

OSPS „Śródmieście”  ul. Ogniowa 8/10,  nr tel. 54 423 23 65, 54 423 23 93, 

OSPS „Południe”, ul. Kaliska 7, nr tel.   54 411 62 61 

OSPS „Wschód”, ul. Żytnia 58, nr tel. 54 412 23 83,   54 412 23 84 

OSPS „Zazamcze”, ul. Wieniecka 42, nr tel. 54 411 19 60 

Wniosek można też złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej (korespondencja musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniona z wykorzystaniem profilu zaufanego). 

Termin składania wniosków upływa 1 lutego 2023 r. 

Pełna informacja na ten temat: BIP MOPR.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji