fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Czym jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków? Ważny termin

CEEB to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce, który ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji. Znajdą się tam informacje z budynków wielorodzinnych, domów jednorodzinnych do 1 MW oraz lokale usługowe i budynki publiczne, w których znajduje się kotłownia.

Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca 2021 r., oraz 14-dniowy dla nowo powstałych.

Właściciel lub zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej. Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce.

System przeznaczony jest do realizacji ustawowych zadań związanych z ochroną środowiska, termomodernizacją i walką z ubóstwem energetycznym. Za jego powstanie odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Informacja na ten temat na stronie ’BIP’.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji