fbpx
Wiadomości

Czwarta edycja projektu „Sprawni ruchowo – sprawni w życiu” zakończona.

W grudniu 2020 r. zakończyła się czwarta edycja projektu „Sprawni ruchowo – sprawni w życiu”, realizowanego przez Specjalistyczny Punkt Wczesnej Interwencji Terapeutycznej dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju w Kąkowej Woli, gm. Brześć Kuj. , dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Oświatowe Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Równe Szanse”.

Projekt realizowany był od września do grudnia 2020 r., a jego cel główny to zwiększenie dostępności do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji dla grupy 10 dzieci z powiatów włocławskiego i radziejowskiego ze zdiagnozowanymi niepełnosprawnościami ruchowymi lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (w tym ruchowymi). Do zajęć zakwalifikowano dzieci min. z dystrofią mięśniową, dziecięcym porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu ruchowego.

Zajęcia prowadzone były w formie zindywidualizowanych zajęć z fizjoterapii z elementami integracji sensorycznej, w funkcjonującej w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli, sali doświadczania świata oraz w bogato wyposażonym gabinecie rehabilitacyjnym.

Projekt „Sprawni ruchowo sprawni w życiu” prowadzony był w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego ze środków PFRON.

 

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji