fbpx
Wiadomości

Chodnik i droga na moście stalowym we Włocławku ma być wyremontowany

Przedmiotem ogłoszonego postępowania jest wyłonienie potencjalnego wykonawcy, który sporządzi dokumentację kosztorysową i wykonawczą. W skład opracowania musi wejść m.in. inwentaryzacja stanu i zakresu uszkodzeń.  

Przewidywany zakres robót remontowych obejmuje sfrezowanie nawierzchni na długości 974 m, reprofilację płyty, wymianę dylatacji, wymianę wpustów kanalizacji deszczowej, ułożenie nowej izolacji i nowych warstw nawierzchni. 

Czas na sporządzenie dokumentacji wyniesie 45 dni od daty podpisania umowy. 

Szczegóły tego postępowania: Gmina Miasto Włocławek.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji