fbpx
Wiadomości

Centrum Kultury Browar B. ponownie uruchamia Akademię Prawa dla Dzieci i Młodzieży

Akademia ma na celu budowanie i rozwój świadomości prawnej dzieci i młodzieży, przygotowanie młodego pokolenia do odpowiedzialnego i bezpiecznego funkcjonowania w ramach reguł państwa prawa oraz zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczeństwa obywatelskiego. Celem projektu jest także szeroko rozumiana profilaktyka chroniąca przed uzależnieniami od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych używek, a także przed niebezpiecznymi zachowaniami wśród dzieci i młodzieży. Niezwykle ważnym elementem są także warsztaty poruszające problem nadużywania wizerunku w mediach społecznościowych.

Zapraszamy uczniów do Centrum Kultury „Browar B.” na 90 – minutowe warsztaty poszerzające wiedzę, ale także uświadamiające, że nawet jednorazowy lub okazjonalny kontakt z substancjami psychoaktywnymi, może rodzić bardzo poważne i długotrwałe konsekwencje. Wszystkie spotkania opierają się na przykładach z życia wziętych. Nie jest to tylko teoria, a dzięki odpowiedniej prezentacji, zagadnienie jest zrozumiałe dla uczestników w różnym wieku. Opisy poszczególnych modułów można znaleźć na stronie Parafka Poprowadzi je Jacek Cudny – radca prawny i autor książek dla dzieci.

Zajęcia w Akademii będą nieodpłatne, odbywają się na zlecenie Gminy Miasta Włocławek w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w roku 2021.

Pełna informacja na ten temat: Akademia Praw dla dzieci i młodzieży

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji