fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Centrum Edukacji Ekologicznej wybierze „zielone miejsce”

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza do udziału w konkursie na ZIELONE MIEJSCE, który odbywa się w ramach projektu „Jestem świadomy – to się opłaca”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczestników projektu: „Jestem świadomy-to się opłaca”. Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczestników projektu (dzieci, młodzieży i dorosłych) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego i podkarpackiego.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu Zielonego miejsca w swojej okolicy. Jako okolicę rozumie się: teren szkoły/przedszkola, tereny zielone (skwerki) na osiedlu, tereny ośrodków akademickich, tereny świetlic środowiskowych, ogródki prywatne. 

Autor projektu zgłaszający swój udział (może to być grupa osób, np. klasa szkolna, drużyna harcerska, uczestnicy klubu seniora, słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku osoby korzystające ze świetlic środowiskowych itp.) powinni przedstawić wraz ze zgłoszeniem projekt zielonego miejsca, listę roślin i plan działań. 

Każdy z autorów może oddać tylko jedną pracę.

Prace należy składać w terminie do 31.07.2021 bezpośrednio do Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Komunalna 4 we Włocławku lub przesłać pocztą z dopiskiem „Zielone miejsce”.

Konkurs finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szczegóły na stronie: http://tosieoplaca.org.pl/konkurs-na-zielone-miejsce/

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji