fbpx
Wiadomości

Budżet Obywatelski 2022. Projekty wstępnie zakwalifikowane pod głosowanie

Zakończyła się weryfikacja formalno-merytoryczna propozycji mieszkańców zgłoszonych do Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Wyniki weryfikacji wraz z uzasadnieniami negatywnych ocen zostały już opublikowane m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie dedykowanej WBO: oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.

Pod głosowanie wstępnie zakwalifikowanych zostało 39 propozycji mieszkańców – w tym 26 projektów w kategorii ogólnomiejskiej, 9 w kategorii instytucjonalnej i 4 w kategorii zielonej. Osiem projektów uzyskało negatywną ocenę, trzy projekty zostały połączone z innymi projektami, a jeden projekt został wycofany przez osobę zgłaszającą.

Teraz rusza procedura odwoławcza. Każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników oceny projektów. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Włocławek. Odwołanie musi zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania i podpis odwołującego.

Listę projektów ostatecznie zakwalifikowanych pod głosowanie poznamy 18 czerwca 2021, natomiast głosowanie rozpocznie się 21 czerwca i potrwa do 5 lipca.

Zwycięskie projekty Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 poznamy do 4 sierpnia.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji