fbpx
Wiadomości

Brzeska Strefa rozpoczyna 2020 rok z nowymi planami, inwestorami i rozmowami z kolejnymi podmiotami.

28 inwestorów, blisko 150 ha sprzedanych gruntów, 1500 osób już zatrudnionych i 172 830,6 m2 hal i budynków już powstałych lub wkrótce rozpoczynających realizację – tak na chwilę obecną kształtuje się obraz Brzeskiej Strefy Gospodarczej.

Cieszy, że środowiska przedsiębiorców różnych sektorów gospodarki dostrzegają na terenie gminy perspektywy  i możliwości rozwoju. Już w tym roku rozpocznie się realizacja jednej z największych inwestycji na terenie gminy, ale też największej w regionie.

W pierwszym półroczu 2020 roku, LPP wbije symboliczną łopatę pod budowę nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Na działce o powierzchni blisko 36 ha powstanie nowoczesne centrum logistyczno – dystrybucyjne o powierzchni ponad 100 000 m2. Inwestycję rozpocznie również portugalski producent rowerów RTE, już teraz prace przy budowie firmy TreBud nie zwalniają tempa. Rozmowy z kolejnymi podmiotami zainteresowanymi kupnem działek trwają.

Atrakcyjna lokalizacja, pełna infrastruktura techniczna, stabilna polityka oraz kapitał ludzki sprawiają, że zainteresowanie brzeskimi terenami nie słabnie.

Burmistrz Tomasz Chymkowski: Cieszy nas, że zainteresowanie brzeskimi terenami inwestycyjnymi nie słabnie zaangażowanie kolejnych inwestorów, którzy zaufali marce Brzeskiej Strefy Gospodarczej, to dowód, że prowadzona polityka wspierania rozwoju gospodarczego i otwarcia na biznes przynosi rezultaty. Atrakcyjność inwestycyjna pobudza przedsiębiorczość, ale też przekłada się na rozwój gminy i kreuje nowe miejsca pracy.

Kreatywność, zaangażowanie i inicjatywa w szeregu podejmowanych działań sprawiły, że Strefa stała się rozpoznawalną marką regionu. Doceniając wkład i zaangażowanie , burmistrz Brześcia Kujawskiego został reprezentantem powiatu do prac w Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego PSSE.

Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy, wzmacniająca się lokalna gospodarka i pozycja miasta na gospodarczej mapie są doceniane na arenie regionu –gmina została laureatem I miejsca w prestiżowym rankingu „Złota Setka Pomorza i Kujaw”. Nagroda przyznana została za najlepszą inicjatywę w zakresie wsparcia lokalnego rozwoju gospodarczego.

Burmistrz Tomasz Chymkowski: Jestem głęboko przekonany, że tereny Brzeskiej Strefy Gospodarczej to szansa na rozwój dla inwestorów, ale też okazja na wzmocnienie oraz zaktywizowanie rozwoju lokalnej gospodarki.

Podpisane umowy o współpracy z Państwową Uczelnią Zawodową oraz Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną dają nowe możliwości. Podejmowane działania stanowić mają ważny krok na drodze do tworzenia jak najlepszych warunków inwestycyjnych, inicjatywa ma szansę stać się czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy i przyczynić się do kreowania wizerunku gminy, jako atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji.

Dążąc do zwiększenia potencjału inwestycyjnego , podczas listopadowej sesji RM uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Pikutkowo pomiędzy autostradą, drogą krajową 62 i terenami gminy. Zgodnie z wytycznymi, jest to obszar zabudowy produkcyjno – usługowej z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty usługowe, produkcyjne, składy i magazyny.

Dokument zawiera ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu, zasad kształtowania przestrzeni i ładu przestrzennego, obsługi i zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną, obsługi komunikacyjnej oraz zasad ochrony środowiska. Plan wyznacza nowe tereny inwestycyjne na działkach w części zabudowanych już zabudową produkcyjno – usługową, a w części wykorzystanych rolniczo. Uchwalony plan jest w części zmianą MPZP dla wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowości Pikutkowo, Słone, Machnacz z dnia 24 maja 2011 r. Ze względu na występowanie w tym obszarze gruntów rolniczych o wysokich klasach bonitacyjnych (grunty podlegając ochronie), wymagana była zgoda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wyłączenie z produkcji rolnej blisko 20 ha gruntów. Decyzję na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze uzyskano w drugiej połowie czerwca br.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji