fbpx
Wiadomości

Brześć Kujawski z dofinansowaniem ponad miliona zł na budowę i przebudowę drogi.

Blisko 53 mln złotych dofinansowania otrzymają 34 jednostki samorządu terytorialnego z regionu na zadania związane z modernizacją infrastruktury drogowej. Wśród jednostek, które otrzymały wsparcie jest gmina Brześć Kujawski. Jest to rządowe wsparcie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, nowego instrumentu wspierania budowy (rozbudowy), przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych.

8 lipca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podpisał stosowne umowy .

Zgodnie z podpisanym dokumentem, wsparcie dla gminy wyniesie 1 030 972 zł. Środki przeznaczone zostaną na realizację zadania „Budowa i przebudowa drogi gminnej relacji Guźlin – Sokołowo”.

Zakres prac obejmować będzie przebudowę drogi gminnej na odcinku 352 m poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poszerzeniem jezdni, wykonanie chodnika oraz pobocza, budowę drogi gminnej na odcinku od km 0+352 do km 2+674 poprzez  wykonanie jezdni o szerokości 5,5 m. wraz z obustronnym poboczem, budowę wyspy dzielącej przed strefą zamieszkania na dojeździe do miejscowości Guźlin, oczyszczenie i profilowanie istniejącego rowu i skarp, budowę skrzyżowania z drogą gminną  i przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową, wykonanie peronów przystankowych z kostki brukowej, a także budowę drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+261 poprzez: wykonanie 4,5 m jezdni wraz z obustronnym poboczem.

Mówiąc o infrastrukturze drogowej podkreślam, że jest ona dla gmin, powiatów, województw i całego kraju tym, czym układ krwionośny dla organizmu. Utrzymana w dobrym stanie, pozwala na rozwój gospodarczy, pozwala na to, aby mieszkańcy mogli poruszać się bezpiecznie i wygodnie, a przedsiębiorstwa mogły jeszcze dynamiczniej się rozwijać.– powiedziała obecna podczas uroczystości wiceminister inwestycji i rozwoju Anna Gembicka.

 

K.M.

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji