fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Bransoletki życia dla mieszkańców Włocławka. MOPR prowadzi nabór do projektu

Do 25 czerwca 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku będzie prowadził rekrutację do projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego 161 osób zamieszkujących na terenie miasta Włocławek otrzyma „bransoletki życia”.

Kto może skorzystać z projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”?

– osoby zamieszkujące na terenie miasta Włocławek;

– osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;

– osoby nieprzebywające w placówce opieki całodobowej.

To tylko część punktowanych wytycznych mających znaczenie przy kwalifikowaniu do programu.

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku lub w siedzibach Osiedlowych Sekcji Pomocy Społecznej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Dokumenty można też przesłać pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek, z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do programu na stronie 'BIP'.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji