fbpx
Wiadomości

Brak złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków grozi grzywną do 5 tys. zł!

(CEEB) Wydział Środowiska cały czas przyjmuje, w wersji papierowej, deklaracje o źródłach ciepła w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz na bieżąco wprowadza dane z tych deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 30 czerwca 2022 r. minął termin złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła, a muszą to uczynić wszyscy właściciele i zarządcy budynków, które są zasilane przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Za niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji grozi mandat a nawet grzywna w wysokości do 5 tys. złotych. Ale to nie wszystko. Niezłożenie deklaracji będzie skutkowało brakiem możliwości zakupienia opału na zimę, nie będzie też można otrzymać dodatku osłonowego. Należy pamiętać, że wyrażenie czynnego żalu i złożenie wypełnionej deklaracji „zadziała” tylko do momentu, zanim zostanie wszczęta procedura egzekucyjna, trzeba zatem się pospieszyć.

Dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (w przypadku Urzędu Miasta Włocławek deklarację w wersji papierowej można złożyć osobiście w Wydziale Środowiska przy ul. 3 Maja 22). Można też zastosować formę elektroniczną – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego pod adresem: ceeb.gov.pl.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji