fbpx
Wiadomości

Biskup Mering udzielił dyspensy wiernym na 1 maja.

Biskup włocławski Wiesław Mering, mając na uwadze świąteczny charakter pierwszych dni maja, na piątek 1 maja udzielił dyspensy wiernym przebywającym na terenie diecezji od obowiązku powstrzymywania się od spożywania pokarmów mięsnych i zachowania pokutnego charakteru piątku.

Jednocześnie zachęcił on do innych form pokuty.

W zamian wiernych zachęca się do podjęcia innej formy pokuty, zwłaszcza praktykowania uczynków miłości i pobożnościnapisał biskup w dekrecie.

W Polsce wstrzemięźliwość od mięsa we wszystkie piątki roku wynika z tradycji przeżywania tego dnia, jako pamiątki męki i śmierci Pana Jezusa na Krzyżu. Dyspensa jest zawsze jednorazowym zwolnieniem z przestrzegania konkretnego przykazania kościelnego, natomiast od przykazań Bożych nikt nie może dyspensować.

Dyspensa może być udzielona tylko w pewnych okolicznościach i dla konkretnej osoby lub konkretnej grupy osób. Najczęściej dotyczy ona zwolnienia z obowiązku powstrzymania się od spożywania potraw mięsnych i od zabawy w piątki.

źródło Diecezja Włocławska

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji