fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Będzie budowa ulicy Stromej-przetarg rozstrzygnięto.

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na budowę ulicy Stromej. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie dwóch odcinków drogi gminnej – ulicy Stromej we Włocławku (obecnie stanowiącej drogę wewnętrzną).

Przebudowa ma objąć zakres od ul. Lipnowskiej (droga powiatowa nr 2904C) do skrzyżowań z drogami wewnętrznymi – ul. Podlesie i dalszym ciągiem zakończonej nieprzelotowo ul. Stromej (odcinek nr 1 o długości 187 m) oraz od skrzyżowania z odcinkiem nr 1 w kierunku nieruchomości przy ul. Stromej 2-4b (odcinek nr 2 o długości 68 m).

Zgodnie ze specyfikacją przetargową, zostaną wykonane m.in.: jezdnia o nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych, zjazdy, skrzyżowania, wpusty uliczne, studzienki ściekowe i rewizyjne oraz sieć nowych rurociągów kanalizacji deszczowej. Pobocza i skarpy będą umocnione, zostanie wykonane oświetlenie uliczne, a tereny przyległe zagospodarowane zielenią.

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożył Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podralski, z ceną brutto wynoszącą 763 790, 85 zł. Określony w specyfikacji termin realizacji/zakończenia prac to 31 października 2020 roku.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji