fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Będą uczyć się z ANWILEM.

Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA, w ramach piątej już edycji programu „Uczę się z ANWILEM”, dofinansuje realizację projektów umożliwiających pokazanie uczniom praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu nauk ścisłych.

Na zgłoszenia organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli, a także grup nieformalnych działających we Włocławku i gminach ościennych Fundacja czeka do 10 listopada. Na ten cel organizator przeznaczy budżet o łącznej wysokości 140 tys. zł. Celem konkursu, wzorem ubiegłych edycji, jest zainteresowanie uczniów światem nauk ścisłych. Dofinansowane może być przeznaczone m.in. na realizację warsztatów, pokazów, gier i zabaw edukacyjnych, w tym z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, które ułatwią uczniom zrozumienie zagadnień z chemii, matematyki, fizyki lub informatyki, a nawet astrofizyki.

Do tej pory korporacyjna Fundacja ANWILU przekazała na realizację 48 projektów ponad 570 tys. zł. Bezpośrednimi beneficjentami inicjatyw edukacyjnych było ponad 6 tysięcy młodych osób. W tym roku maksymalna wysokość dofinansowania danego przedsięwzięcia może
sięgnąć nawet 20 tys. zł.

W poprzednich edycjach „Uczę się z ANWILEM”, dzięki dofinansowaniu z Fundacji, beneficjenci zrealizowali wiele innowacyjnych i ciekawych inicjatyw. Jedną z bardziej oryginalnych była budowa łazika marsjańskiego. Pięć miesięcy wytężonej pracy młodych konstruktorów z Zespołu Szkół Elektrycznych zakończyło się pełnym sukcesem. Mobilny robot z alternatywnym zasilaniem układu i doładowywaniem akumulatorów za pomocą ogniw fotowoltaicznych, wykorzystywany był jako pomoc naukowa podczas lekcji informatyki, elektroniki
i elektrotechniki.

Do V edycji konkursu mogą zgłosić się nie tylko organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, ale także grupy nieformalne działające we Włocławku oraz te zlokalizowane w gminach: Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie i gminie wiejskiej Włocławek. Organizatorzy czekają na wnioski do 10 listopada. Szczegóły dotyczące programu są dostępne na stronie http://www.anwildlawloclawka.pl/.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji