fbpx
Testowy baner
Wiadomości

Będą nakładki bitumiczne na Al. Ks.  Jerzego  Popiełuszki

20 lipca 2021 r. Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Al.  Ks.  Jerzego  Popiełuszki – dwie nakładki bitumiczne wraz z regulacją pionową urządzeń infrastruktury podziemnej i wykonaniem oznakowania poziomego”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Inżynieryjno–Drogowa „DROGTOM” z ceną całkowitą oferty brutto, wynoszącą: 683 489,48 złotych.

Dokumentacja postępowania jest opublikowana: MZIDIT Bydgoszcz

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji