fbpx
Wiadomości

Aeroklub Włocławski zaprasza na szkolenia lotnicze w sezonie 2023!

Aeroklub Włocławski zaprasza na szkolenia lotnicze w sezonie 2023!

Szkolenie szybowcowe (podstawowe):

Wymagania:

 • ukończone szkolenie teoretyczne – Aeroklub posiada własne oprogramowanie,
 • koszt szkolenia według cennika podanego na stronie,
 • ukończone 14 lat, w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna będzie pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna,
 • badania lotniczo-lekarskie klasy min. 2 (wymagane do lotów samodzielnych w końcowej fazie szkolenia).

Szkolenie obejmuje:

 • 55 lotów – start za wyciągarką (przeprowadzone będzie na szybowcach typu SZD-9 bis Bocian oraz KR-03 Puchatek).

Planowany termin szkolenia:

 • czerwiec-sierpień 2023 (szczegóły podane będą po zebraniu grup szkoleniowych).

Szkolenie samolotowe do licencji PPL(A):

Wymagania:

 • ukończone szkolenie teoretyczne – Aeroklub posiada własne oprogramowanie,
 • koszt szkolenia według cennika podanego na stronie internetowej,
 • ukończone 17 lat, w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna będzie pisemna zgoda rodzina lub opiekuna prawnego,
 • badania lotniczo-lekarskie klasy min. 2 (wymagane do lotów samodzielnych w końcowej fazie szkolenia).

Szkolenie obejmuje:

 • 45 godzin szkolenia na samolocie Cessna 150.

Planowany termin szkolenia:

 • marzec-listopad 2023 (indywidualne terminy lotów będą ustalane z szkolonym).

Szkolenie balonowe  do licencji BPL:

Wymagania:

 • ukończone szkolenie teoretyczne- posiadamy własne oprogramowanie,
 • koszt szkolenia według cennika podanego na stronie internetowej,
 • ukończone 16 lat, w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna będzie pisemna zgoda rodzina lub opiekuna prawnego,
 • badania lotniczo-lekarskie klasy min. 2 (wymagane do lotów samodzielnych w końcowej fazie szkolenia).

Szkolenie obejmuje:

 • 15 godzin szkolenia na balonie.

Planowany termin szkolenia:

 • marzec-listopad 2023 (indywidualne terminy lotów będą ustalane z szkolonym).

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji