fbpx
Wiadomości

Absolutorium dla prezydenta, nowe zadania dla MBM, zwiększone środki na usprawnienie ruchu w Michelinie-XI sesja za nami.

Jest to przede wszystkim sesja absolutoryjna,czyli przyjęcie bądź nieprzyjęcie przez radnych Rady Miasta sprawozdania z wykonania budżetu,co kończy się  głosowaniem nad wotum zaufania i udzieleniem absolutorium za 2018 rok- mówił tuż przed sesją prezydent Marek Wojtkowski.

Prezydent Włocławka otrzymał wotum zaufania, absolutorium, brawa  i…bukiet kwiatów od swoich zastępców oraz radnych.

Niewątpliwie ważnym punktem obrad był raport o stanie miasta za rok 2018. Dokument do  którego pewne uwagi miała opozycja, ale ze strony radnych PiS można było usłyszeć, iż taka sytuacja może również być w pewnym sensie usprawiedliwiona, ponieważ „Raport o stanie miasta” to,tak naprawdę „dokument- debiut”.

Prezydent Marek Wojtkowski: Raport  jest wynikiem zmian ustawowych, które zaszły w ostatnim roku w ustawach samorządowych.

Raport-informacje, o stanie Wojewódzkiego Szptala Specjalistycznego we Włocławku składał przed Radą Miasta, dyrektor placówki Marek Bruzdowicz. Prezydent informacji również wysłuchał i zaapelował do radnych..

Marek Wojtkowski: Jestem przekonany, że w niedługim czasie szpital we Włocławku, znacząco podniesie jakość usług.Jeśli chodzi o kwestie zaangażowania i jakości merytorycznej pracowników -to nie ma co dyskutować. Oczywiście zdarzają się błędy, ale błędów nie popełnia ten- kto nic nie robi. Myślę, że wiele opinii jest krzywdzących jeśli chodzi o nasz szpital, dlatego też zaapelowałem do wszystkich radnych, abyśmy wspierali dyrekcję, placówkę i przede wszystkim marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, który desygnuje na potrzeby szpitala bardzo duże środki finansowe.

Kolejnym bardzo ważnym punktem XI sesji była spółka MBM i dokapitalizowanie jej kwotą 15 milionów złotych, po to- by budownictwo we Włocławku ruszyło pełną parą- budowa mieszkań na wynajem przy ulicy Celulozowej .

Marek Wojtkowski: Mamy już wykonawcę projektu budowlanego, który do końca września upora się ze swoim zadaniem. Na tym nam zależy i mam nadzieję, że w 2020 roku rozpoczniemy, a także zakończymy budowę pierwszych czterech bloków. Taki mamy plan.

MBM zmieni w pewnym  stopniu sposób funkcjonowania. Przypomnijmy spółka powstała na podstawie Uchwały nr XXX/43/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r.i powołana została w celu budowy mieszkań na wynajem i na wynajem, ale z dojściem do własności.

Marek Wojtkowski: Chcemy poszerzyć profil działalności, tak jak to ostatnio uczyniliśmy ze spółką Baza, która otrzymała dodatkowe zadania do realizacji. Planujemy jeszcze doposażyć MBM przede wszystkim w zadania, a nie tylko w pieniądze.Chcemy przekazać spółce zarządzanie Inkubatorem Przedsiębiorczości, ponieważ jest to bardzo ważne zadanie i chcielibyśmy tą koncepcję realizować w myśl  zaleceń Banku Światowego.

Z przyjętej uchwały zadowolenia nie ukrywa zastępca prezydenta Krzysztof  Kukucki.

Dzisiejsza uchwała to krok w kierunku utworzenia Instytucji Otoczenia Biznesu z prawdziwego zdarzenia. Miejsca,w którym pojawi się oferta nie tylko dla firm inkubowanych, nowych ale co ważne, dla tych już dojrzałych, będących na rynku.Również one będą mogły liczyć na wsparcie doradcze, techniczne, technologiczne, jak również wsparcie w uzyskaniu dofinansowania zamierzeń inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych- Krzysztof Kukucki

Podczas XI sesji zwiększono również środki w budżecie na realizację kilku inwestycji na osiedlu Michelin ,po to by usprawnić ruch komunikacyjny, który odciąży rondo Falbanka z korków.

Kinga Maślanka

Foto: Radosław Wiankowski

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji