fbpx

Włocławski Portal Internetowy

Pogoda

Region

Brzeskie Centrum Kultury i Historii „Wahadło” już otwarte

W sobotę, 29 maja odbyło się oficjalne otwarcie Brzeskiego Centrum Kultury i Historii „Wahadło”. Podczas dwudniowego otwarcia odbyły się warsztaty, animacje, koncerty oraz zwiedzanie z przewodnikiem. O nowoczesnym i wielofunkcyjnym centrum kultury marzyli mieszkańcy, samorządowcy, artyści i twórcy. W nowym […]

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Rozmawiamy

Tylko TU

Od 1 lipca obowiązkowe deklaracje dotyczące ogrzewania

Od dnia 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych będą mieli ustawowy obowiązek składania deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw. W tym celu została stworzona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Deklaracje będzie można złożyć przez stronę internetową, jest już formularz wniosku. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił stronę, przez którą od dnia […]

Likwidacja „kopciuchów”. Wznowiony nabór wniosków o dotację

Z dniem 14 czerwca 2021 r. Urząd Miasta wznowił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę ogrzewania. Jest to wsparcie finansowe ze środków budżetu Gminy Miasto Włocławek. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych lub budynków wielorodzinnych na terenie miasta Włocławek. Przyznanie dofinansowania zobowiązuje dotowanego […]

Miasto chce zlecić budowę inteligentnych przejść dla pieszych

Urząd Miasta ogłosił przetarg na budowę inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych, z podziałem na 4 zadania. Planuje się, by tego rodzaju przejścia powstały ciągu ulic: Gajowej, Kapitulnej, Celulozowej i Toruńskiej. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu systemu inteligentnego przejścia dla pieszych/przejazdu rowerowego wraz z ich doświetleniem LED, który […]

Wideo

Rzetelne informacje prosto na maila