fbpx
Testowy baner
Wiadomości

693 osoby wzięły udział w ankiecie dotyczącej rewitalizacji placu Wolności. Co proponują?

Łącznie 693 osoby wzięły udział w ankiecie dotyczącej rewitalizacji placu Wolności. Była to druga ankieta na temat zagospodarowania placu Wolności – pierwszą ratusz skierował do mieszkańców w maju 2020 roku. Wtedy, ankieta miała formę pytania otwartego: mieszkańcy mogli opisać, jak widzą plac Wolności w przyszłości.

Obecna ankieta zawierała już konkretne propozycje zmian, zaproponowanych m.in. przez włocławian. Ratusz pytał w niej m.in. o to, jaka zieleń powinna dominować na placu Wolności? Na jakich meblach miejskich najbardziej zależy mieszkańcom? Czy na placu Wolności powinna się pojawić interaktywna fontanna? Czy Pomnik Żołnierza Polskiego powinien zostać przeniesiony w inne miejsce?

Za poszerzeniem obszaru terenów zielonych na placu Wolności opowiedziało się 297 osób. Włocławianie chętnie widzieliby w tym miejscu interaktywną fontannę (404 osoby), a także miejsce pod duże imprezy i wydarzenia (91 osób).

Ponad 280 uczestników ankiety (284 osoby) uznało za zasadne stworzenie na placu Wolności nowej zabudowy wpisującej się w architektoniczny charakter Śródmieścia, z zazielenionym dachem i miejscem na restaurację czy kawiarnię. Potrzebne jest też, zdaniem mieszkańców, zorganizowanie dodatkowych miejsc wypoczynku: ławeczek, zacienionych miejsc, lokalizacji pod kawiarenki. Za takimi rozwiązaniami opowiedziały się 392 osoby.

Jedną z kwestii podejmowanych w ankiecie były zasady parkowania na terenie placu Wolności. Urząd Miasta zapytał w ankiecie mieszkańców Włocławka, jakie są ich preferencje w tym zakresie: czy wolą parking podziemny pod placem Wolności czy może parking wielopoziomowy poza ścisłym centrum (np. na Zielonym Rynku). A może parkingi powinny pozostać w niezmienionym dotychczasowym kształcie?

Za maksymalnym zmniejszeniem ruchu samochodowego – z priorytetyzacją ruchu pieszego i rowerowego oraz komunikacji zbiorowej wypowiedziało się 267 osób. Parking podziemny pod placem Wolności preferuje 306 osób, zaś urządzenie parkingu wielopoziomowego poza ścisłym centrum (np. na Zielonym Rynku) – 279 osób. Mieszkańcy chcą też wspólnego przystanku obsługującego wszystkie przyjeżdżające i odjeżdżające autobusy MPK. Takie rozwiązanie preferują 484 osoby.

W ankiecie zapytano  też o to, czy Pomnik Żołnierza Polskiego powinien zostać przeniesiony w inne miejsce. Tutaj głosy rozłożyły się prawie równo. Za usunięciem pomnika opowiedziało się 296 osób, za pozostawieniem go – 282 osoby.

Teraz, raport zawierający szczegółowe wyniki ankiety, trafi do dalszych prac w poszczególnych wydziałach ratusza.

 

 

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji