fbpx
Testowy baner
Wiadomości

57 projektów zgłoszono do Budżetu Obywatelskiego.

Zakończył się, trwający od 1 do 23 września 2020 r., etap zgłaszania projektów do Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.

Formularze można było przesłać w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej http://www.bo.wloclawek.eu, lub w formie papierowej, składając dokumenty w urnach znajdujących się w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku oraz we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej.

W sumie złożono 57 projektów, z czego 40 wysłano poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej http://www.bo.wloclawek.eu, a 17 w formie papierowej. Najwięcej projektów – 39 – przypisanych zostało do kategorii ogólnomiejskiej, 11 projektów do kategorii zielonej, a 7 projektów do kategorii instytucjonalnej.

Teraz zgłoszone przez mieszkańców Włocławka projekty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Ogłoszenie wstępnej listy przedsięwzięć zakwalifikowanych do dalszej procedury nastąpi 23 października 2020 r.

Procedura odwoławcza od wyników weryfikacji wraz z rozpoznaniem odwołań potrwa do 13 listopada. Głosowanie, które w tym roku odbędzie się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej http://www.bo.wloclawek.eu, odbędzie się w dniach od 16 do 30 listopada 2020 roku.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji