fbpx
Testowy baner
Wiadomości

50 mieszkańców Włocławka otrzyma dotacje do wymiany pieca.

Urząd Miasta Włocławek przystąpił do podpisywania umów z mieszkańcami na dofinansowanie ekologicznego źródła ciepła w ramach zadania pn. „Przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Włocławek na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Miasto Włocławek”.

Umowy zostały zawarte z 50 beneficjentami projektu. Dotację otrzymają mieszkańcy, którzy złożyli wnioski w terminie od dnia 06.04.2020 r. do dnia 31.05.2020 r. Osoby, które takie wnioski złożyły później, zostały wpisane na listę rezerwową.

Przypomnijmy, że kwota dofinansowania ww. zadania to 200.000,00 zł i pochodzi w całości z budżetu Gminy Miasto Włocławek. Każdy beneficjent otrzyma dotację w wysokości 4.000 zł. Dotacja obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła. Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi (ogrzewanie węglowe) w budynkach mieszkalnych.

Zgodnie z Regulaminem, beneficjenci projektu w terminie do dnia 30.11.2020 r. muszą zakończyć prace związane z wymianą ogrzewania. Po ich zakończeniu należy złożyć w Urzędzie Miasta komplet dokumentów poświadczających wykonanie zadania inwestycyjnego.

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji