fbpx
Wiadomości

4 tys. zł dotacji z budżetu miasta- ruszył nabór wniosków.

6 kwietnia 2020 r. ruszył nabór wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Włocławka. Warunkiem koniecznym do skorzystania z dotacji celowej jest posiadanie czynnego ogrzewania węglowego.

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji w wysokości 4 000 zł i pochodzi z budżetu Gminy Miasto Włocławek. Z uwagi na ograniczone środki finansowe przeznaczone na ten cel (istnieje możliwość przyjęcia 50 wniosków) liczy się kolejność składanych wniosków. Dotacja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie miasta Włocławek (np. własność/współwłasność/użytkowanie wieczyste nieruchomości). Dofinansowanie dotyczy wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szeregowej i bliźniaczej.

Dotacja obejmuje zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła, co ważne przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację).

Dofinansowanie nie dotyczy:

1)nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych;

2)urządzeń grzewczych w budynkach niezamieszkałych, w których instalowane jest pierwsze źródło ogrzewania;

3) zakupu przenośnych urządzeń grzewczych nie będących integralną częścią podstawowego źródła ogrzewania.

Ważna informacja dla osób, które są zainteresowani wymianą kotła węglowego na piec gazowy. Do wniosku należy dołączyć kserokopię umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego lub warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej.

Wniosek wraz z załącznikami o przyznanie dotacji celowej można pobrać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.wloclawek.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Środowisko, informacje, wykaz danych pn. „Dotacja na wymianę ogrzewania 2020”

Link do strony internetowej, na której znajdują się informacje nt. naboru wniosków: http://www.bip.um.wlocl.pl/dotacja-na-wymiane-ogrzewania-2020/

Polecamy

Miejsce konstruktywnej dyskusji